Letný tábor

Počas letných prázdnin budeme hostiť detský letný pobytový tábor (2 turnusy), do ktorého ešte môžete zapísať svoje deti. Viac info na www.lua.sk