Informácie:


Pre koho je určená Detská ozdravovňa Železnô?

DO Železnô je určená pre deti od 3 do 15 rokov, pričom deti od 3 do 6 rokov, prípadne aj starších, LIEČIME PODĽA POŽIADAVIEK AJ V SPRIEVODE RODIČOV. Rodičia si pobyt hradia samostatne podľa platného cenníka , ktorý je uverejnený na tejto www stránke.

O deti sa stará kvalifikovaný zdravotnícky personál.


Ako sa k nám dostať?

- So žiadosťou o pobyt v ozdravovni je potrebné obrátiť sa na svojho obvodného detského lekára (ak ho sám nenavrhne). Návrh na pobyt v Detskej ozdravovni Želznô vypisuje pediater, resp. imunológ, či endokrinológ podľa zoznamu diagnóz, ktoré liečime v našej ozdravovni.

Príslušným lekárom vypísaný a potvrdený návrh na umiestnernie dieťaťa je potrebné poslať priamo na adresu Detskej ozdravovne Železnô. Ani jedna zo zdravotných poisťovní nevyžaduje k liečebnému pobytu vyjadrenie revízneho lekára!

- Pracovníci DO Železnô rozdelia návrhy podľa svojich možností, prípadne podľa požiadaviek rodičov, do plánovaných turnusov.

- Približne dva až tri týždne pred začiatkom turnusu odošleme rodičom pozvánku na konkrétny turnus s bližšími pokynmi.

- V deň začiatku turnusu odovzdá rodič dieťa pracovníkom detskej ozdravovne.


Čo je potrebné pri nástupe?

1. dieťa si zo sebou prinesie originál kartičku poistenca ( v prípade prepoistenia sa dieťaťa pred nástupom, je potrebné informovať námestníčku pre ošetrovateľstvo vopred).

2. rodič, zdravotník, vychovávateľ prinesie so sebou vyplnené tlačivo o charakteristike žiaka ( v školských mesiacoch) a charakteristiku dieťaťa ( podrobne vyplnenú).

3. dostatočné množstvo liekov na 21 dní, uvedené množstvo liekov a napísaný presný rozpis užívania.

4. kontrola vlasov v prípade výskytu pedikulózy, ak malo dieťa pred nástupom pedikulózu je potrebné prijať preventívne opatrenia a vlasy ošetriť a doniesť so sebou na príjem Diffusil spray ( v prípade neošetrenia vlasov u dieťaťa a výskytu veľkého množstva vší alebo hníd pri príjme, nemusí byť dieťa prijaté do DO vzhľadom na väčší kolektív detí).

5. spísaný zoznam všetkých svojich vecí- MUSÍ byť!! (dieťa si prinesie so sebou v označenej cestovnej taške dostatočné množstvo vecí, ktoré sú označené iniciálami dieťaťa, šatstvo, topánky, prezuvky, teplé veci, pršiplášť, gumáky, zabezpečenie šatstva a topánok na turistické vychádzky- zariadiť sa podľa ročného obdobia a nezabudnúť, že sme v nadmorskej výške 900 m. nad morom.

6. zabezpečenie hygienických vecí ( vreckovky, hygienické vložky, zubné pasty, šampóny a toaletný papier)

7. upovedomiť dieťa, že za osobné, cenne veci, ktoré si ponechá u seba berie plnú zodpovednosť ( je na uvážení rodiča, či si dieťa prinesie so sebou notebook, tablet, viac mobilných telefónov a iné elektronické veci- nie sú pre dieťa potrebne).

8. úmyselné poškodenie majetku sa hradí v plnej výške sumy

9. informovať dieťa, ktoré fajči o zákaze fajčenia v DO a preventívne skontrolovať, či dieťa nemá so sebou cigarety a zápalky.

10. nezabudnúť zabezpečiť dieťaťu PVC fľašu na dodržiavanie pitného režimu aj mimo stravovacej prevádzky

11. vreckové

12. v prípade nočného pomočovania, ak dieťa používa plienky, je potrebné doniesť dostatočné množstvo na 21 dní

13. v priebehu školského roku je potrebné zabezpečiť deťom výkresy, pastelky alebo iné potrebné veci na výtvarnú výchovu, skontrolovať školskú tašku, aby bola dostatočne vybavená učebnicami, pracovnými pomôckami, to sa týka aj detí, ktoré chodia do ŠZŠ- nezabudnúť školskú tašku!!!!

14. v prípade akýchkoľvek otázok alebo konzultácie zdravotného stavu dieťaťa sa môžete obrátiť na lekárku DO alebo námestníčku pre ošetrovateľstvo

15. Telefonické kontakty:

- námestníčka pre ošetrovateľstvo: Mgr. Petra Hegedúšová, tel. 0910 975 979

- riaditeľ Detskej ozdravovne Železnô: Ing. Ján Kuska, tel. 0910 975 978


Zabezpečenie školského vyučovania:

Počas pobytu (samozrejme mimo prázdnin) sa deti vzdelávajú na základnej škole pri Detskej ozdravovni pod vedením učiteľov, takže nedochádza k výpadku z vyučovacieho procesu!


Ubytovanie:

Deti sú ubytované v 2-4 lôžkových izbách vo vile Hviezdoslav a Žuffa. Sociálne zriadenia sú na chodbách spoločné. Ubytovanie pre rodičov s deťmi je zabezpečené v objekte Zelený dom v jedno a dvojizbových bytoch s vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou.


Signál mobilných operátorov:

Upozorňujeme všetkých návštevníkov Detskej ozdravovne, že v tejto lokalite je len signál mobilného operátora T-mobile a O2. Orange nemá pokrytie.

Ďakujeme za pochopenie.


Pohybové a športové aktivity:

- rôzne hry na detských a športových ihriskách podľa veku detí

- bicyklovanie na horských bicykloch

- prechádzky a turistické výlety

- rôzne športové súťaže podľa veku detí


V zimnom období:

- korčuľovanie (vlastné klzisko)

- zjazdové a bežecké lyžovanie (vlastný 300m lyžiarsky vlek a bežecké trate)

- sánkovanie


K dispozícii je:

- fitnes centrum

- fyzikálny terapia

- elektroterapia

- svetloliečebné procedúry

- inhalácie

- kineziterapia (pohybová terapia) podľa zdravotného stavu detí


Všetky športové potreby pre letné a zimné športy ozdravovňa deťom požičiava.


Detská ozdravovňa Železnô poskytuje celoročne aj možnosť rekreačných pobytov pre širokú verejnosť, školy v prírode pre materské a základné školy, lyžiarske kurzy pre základné školy a športovorehabilitačných sústredení pree detské športové kluby a oddiely.

Tieto aktivity sa platia samostatne podľa platných cenníkov.

© 2012 Detská ozdravovňa Železnô

designed by NW HORIZON