Poplatok za liečebný pobyt


Stanovenie poplatku za používanie športových a výchovných potrieb v DO Železnô platný od 1.1.2012Tento poplatok je povinný pre každého hospitalizovaného pacienta v Detskej ozdravovni Železnô a je stanovený pre dieťa na celý liečebný pobyt


Poplatok za používanie športových a výchovných potrieb pre pacientov Detskej ozdravovne Železnô, ktorých pobyt je hradený zdravotnými poisťovňami, stanovujem nasledovne:


V dobe od 10.1.2012 do 27.6.2012

20,- EUR na liečebný pobyt

V dobe od 28.6.2012 do 2.9.2012

25,- EUR na liečebný pobyt

V dobe od 3.9.2012 do 31.12.2012

20,- EUR na liečebný pobytPo vzájomnej dohode so zákonným zástupcom je možné poskytnúť pre pacientov DO Železnô zľavu.

© 2012 Detská ozdravovňa Železnô

designed by NW HORIZON