História Železného

1869 - Bol založený Účastinársky spolok minerálnej vody v Železnom

1870 - Výstavba kúpeľnej budovy

1871 - Prvá analýza prameňa (viedenský profesor Johann Schneider)

1901 - Dr. Martin Sugár vydal v Budapešti brožúrku Bad Zseleznó. Kúpele zaznamenávajú najväčší rozvoj. Sezóna trvala od 15. mája do 30. septembra. Liečebný pobyt trval 4-6 týždňov

1911 - Účastinársky spolok minerálnej vody zanikol

1920 - Odbočka Masarykovj ligy proti tuberkulóze prenajíma od Komposesorátu v Nemeckej Ľupči kúpele Železnô, ktoré spravuje Železniansky výbor a zriaďuje detskú ozdravovňu

1937 - Komposesorát a Masarykova liga proti tuberkulóze uzavreli nájomnú zmluvu na 30 rokov

1948 - Detská ozdravovňa prechádza pod správu Okresného ústavu národného zdravia v Liptovskom Mikuláši

1978 - Postavený liečebný dom Hviezdoslav

1992 - Detskú ozdravovňu prebralo pod správu Ministerstvo zdravotníctvaSpracované podľa knihy Mgr. Peter Vítek Dejiny Partizánskej Ľupče, reprodukcie autora a z brožúrky Železnô od Jána Volku Starohorského


© 2012 Detská ozdravovňa Železnô

designed by NW HORIZON