Rezervácie na 0915202020 alebo zelezno@zelezno.sk


História

História

História kúpeľov v Železnom sa píše od roku 1869 a prvú budovu v Železnom za účelom kúpeľnej klimatickej vysokohorskej liečby postavili ešte v roku 1870. Detská ozdravovňa, ktorej hlavnou liečebnou metódou bol pobyt na čerstvom vzduchu a aktívny pohyb klientov, bola zriadená už v roku 1920. Tieto vlastnosti prostredia sú zachované dodnes a môžete z nich ťažiť pri svojom pobyte.

K 31.12.2017 Ministerstvo zdravotníctva SR ukončilo činnosť Detskej ozdravovne Železnô.

Od 1.1.2018 má areál v Železnom v správe majetku Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Areál rozvíjame ako rekreačné zariadenie určené pre širokú verejnosť.