Rezervácie na 0915202020 alebo zelezno@zelezno.sk


Naša filozofia

Naša filozofia

„Naším hlavným cieľom je v Železnom vybudovať dôstojné miesto na rekreáciu pre širokú verejnosť, ktoré bude v povedomí ľudí a do ktorého sa budú radi vracať.“

Areál bol po dlhé roky štátnym zdravotníckym zariadením, posledných takmer 100 rokov slúžil ako Detská ozdravovňa. Od 1.1.2018 má areál v Železnom v správe majetku Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica. 

To, že v Železnom nie je Ozdravovňa, nie je ideálna situácia, s ktorou však my, ako nový prevádzkovateľ, nemáme nič spoločné. Naopak, máme úprimnú snahu areál zveľaďovať, investovať do jeho rekonštrukcie z vlastných zdrojov a otvoriť ho pre širokú verejnosť. 

Pozitívom je, že hoci sa typ zariadenia zmenil, Železnô si stále zachovalo čistotou vzduchu, ktorá spolu s Vaším aktívnym pohybom vytvára pridanú hodnotu Vášho pobytu – komplexný liečebný faktor klimatickej liečby.

Hoci sa v okolí nachádzajú iné rekreačné strediská a zariadenia (Gothal, Donovaly, Jasná, Bešeňová, atď.), našou výhodou je určite finančná dostupnosť pre širokú verejnosť, ktorú sme si zvolili, ako jednu z hlavných stratégií fungovania našej prevádzky. 

Ďalšou, ktorá vyplýva z histórie miesta a jeho polohy je priamy protiklad k preľudnenosti a vyťaženosti okolitých rekreačných zariadení. U nás na samote nájdete príjemný pokoj od civilizačného ruchu. Vzhľadom na veľkosť areálu, viacero v priestore rozptýlených ubytovacích kapacít a potrebu klientov tráviť čo najviac času von, či už na ihriskách, túrach, cyklotúrach, prechádzkach, atď., je u nás aj v čase vysokej obsadenosti stále pokoj a ticho.

Technický stav nášho rekreačného zariadenia, ako i jeho vizuál, majú samozrejme svoj limitovaný potenciál. Do údržby sa v minulosti investovalo málo, čo je cítiť všade, je tu veľa budov, ktorých rekonštrukcia by už nebola efektívna. Počas vyše 150 ročnej existencie tu a tam pribudla nová budova, ich štýl však zodpovedá dekáde a motiváciám, než nejakému jednotnému konceptu. S rekonštrukciou postupujeme systematicky, pevne veríme, že sa nám podarí zveľadiť technický stav areálu, ako i jeho vizáž. 

Rekonštrukciu areálu financujeme z vlastných zdrojov. Čo sa týka objektov, zrekonštruovali sme štyri, ktoré slúžia na ubytovanie (jeden apartmánový dom a tri turistické ubytovne), investovali sme do nových kotolní, rôznych vysprávok, nových elektrických rozvodov, dostavovali sme sociálne zariadenia, maľovali sme, kupovali nový nábytok, televízie,… zoznam prác nemá koniec. Do budov plánujeme investovať aj naďalej, budeme zatepľovať a opravovať strechy, vonkajšie omietky a nátery. Okrem toho sme zrekonštruovali zariadenie spoločného stravovania, vybudovali úplne nové bistro a kuchyňu zariadili novým vybavením. Ďalší objem financií pomohol zveľadiť vonkajšie prostredie v areáli – nová výsadba, ovocný sad, rôzne ihriská, atď. 

Určite ešte nie sme úplne ekologická prevádzka, ale je naším cieľom hľadať citlivé riešenia s ohľadom na ekológiu a naše špeciálne životné prostredie v Národnom parku Nízke Tatry. 

Najdôležitejšou investíciou je pre nás však investícia do ľudí – máme šťastie, že sme našli zamestnancov z okolitých obcí, domácich, ktorí v areáli pomáhajú vytvárať tú správnu atmosféru, kvôli ktorej sa ku nám návštevníci radi vracajú.